Archives et patrimoine

Base Accords et Traités

Traités - Répertoires et recueils par Pays

Pays-Bas

Bosmans (C. J. E.), Visser (M.).– Répertoire des traités et des engagements internationaux concernant les Pays-Bas (1845-1900).– La Haye : Martinus Nijhoff, 1928.
ð1845-1900. Ne contient pas les textes des traités mais les États-parties, dates de signature, ratification, accession ou dénonciation.

 

 

Bosmans (C. J. E.), Visser (M.).– Répertoire des traités et des engagements internationaux du XXe siècle concernant les Pays-Bas.– La Haye : Martinus Nijhoff, 1921.
ð1901-1921. Ne contient pas les textes des traités mais les États-parties, date de signature, de ratification, d’adhésion ou de dénonciation.

 

 

Citters (S. van).– Verzameling van Handels- en Scheepvaartovereenkomsten gesloten tusschen Nederland en vreemde mogendheden. Uitgegeven met autorisatie van Hunne Excellentiën de Ministers van Waterstaat, Handel en Nijverheid en van Buitenlandsche Zaken. Bijgewerkt tot 1 Maart 1891.– ‘s-Gravenhage : Gebr. Belinfante, 1891.
ðTraités de commerce et de navigation jusqu’au 1er mars 1891. En allemand et dans la langue originale du traité.

Corpus diplomaticum Neerlando-Indicum. Verzameling van politieke contracten en verdere Verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, van Privilegebrieven, aan hen verleend, enz.– ‘s-Gravenhage : Martinus Nij hoff, 1907-.– 5 vol.
ðVol. I : 1596-1650. Vol. II : 1650-1675. Vol. III : 1676-1691. Vol. IV : 1691-1725. Vol. V : 1726-1752.

 

 

De handelsverdragen van nederland. Overzicht van de regeling der handelsbetrekkingen tusschen Nederland en andere landen, bestaande op 1 Januari 1911.– [s’ Gravenhage] : Belinfante, (1911-1914).– 2 vol.
ðVol. I : traités de commerce en vigueur au 1er janvier 1911. Vol. II : 1911-1914.

 

 

Dijk (H. A. van).– Répertoire historique et chronologique des traités conclus par la Hollande depuis 1789 jusqu’à nos jours.– Utrecht : Kemink en Zoon, 1846-1855.
ð1789-1845.

 

 

Lagemans (E. G.).– Recueil des traités et conventions conclus par le royaume des Pays-Bas avec les puissances étrangères, depuis 1813 jusqu’à nos jours.– La Haye : A. Belinfante, 1558-1926.– 20 tomes.
ðTome I : 1813-1818. Tome II : 1818-1841. Tome III : 1842-1851. TomeIV : 1851-1857. TomeV : 1858-1865. Tome VI : 1866-1872. Tome VII : 1872-1878. Tome VIII : 1878-1881. Tome IX : 1881-1886. Tome X : 1885-1891. Tome XI : 1891-1893. Tome XII : 1893-1895. Tome XIII : 1895-1897. Tome XIV : 1897-1901. T ome XV : 1901-1904. Tome XVI : 1905-1907. Tome XVII : 1908-1911. Tome XVIII : 1911-1915.

 

 

Langen (J. Piek van).– Neerlands Betrekkingen met andere Staten, Volken en Mogendheden, of volkomen zamenstel van alle de traktaten, verbonden en andere verdragen en stukken, rakende het Koningrijk der Nederlanden in ‘t algemeen, of eenige van deszelfs ingezetenen in het bijzonder. Uit officiele bronnen, 1813-1817.– Dordrecht : Blussé en Van Braam, 1818.
ð1813-1818. En allemand.

Overzicht der Handelsovereenkomsten met het Buitenland (April 1948).– ‘s-Gravenhage : C. Blommendaal N.V., [1948].
ðTraités de commerce en vigueur en avril 1948. En allemand.

Stuyt (A. M.).– Repertorium van door Nederland tussen 1813 en 1950 gesloten Verdragen.– ‘s-Gravenhage : Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, 1953.
ð
1813-1950, en vigueur au 1er juillet 1952. En allemand.

Verzameling van Internationale Verdragen.– Breda : De Koninklijke Militaire Academie, 1927.
ð1856-1925, en vigueur. En allemand, quelques textes en français et en anglais.